• bague-arsen-waekura
  • 84BBgxkf8IZ
  • 8HGBghHg8IZ
1

戒指 Arsen

Regular price
NT$ 1,580.00
Regular price
NT$ 1,580.00
Sale price
NT$ 1,580.00

所有戒指如未特別標示,皆為開口戒,可自行調整大小

Chun Étoile的飾品不僅具有防過敏性,且不易氧化變黑,所有設計和製造均源自法國